• Luften er i ferd med å gå ut av ballongen. Jeg vet ikke om noen som vil ekskludere Per Sandberg fra partiet, sier sentralsyremedlem Helge André Njåstad.

To uker etter boken «Mot min vilje» kom ut, har debatten rundt Fremskrittspartiets nestleder lagt seg.

Det jeg har lest av den var ikke så ille

Helge André Njåstad

Men ennå er det folk som mumler i krokene om at Sandberg bør behandles som andre partimedlemmer som opptrer kritisk mot Frp og partikolleger: De ekskluderes av sentralstyret.

— Ikke så galt

Den 6. desember er neste møte i sentralstyret, der Hordaland er representert ved fersk stortingsrepresentant, Helge André Njåstad.

Han kjenner ikke til at noen vil ta Per Sandbergs bok opp på møtet.

— Nei, og det jeg har lest av den var ikke så ille. Per varslet sentralstyret på forhånd at boken ville komme, og jeg synes ikke den var så gale som forhåndsomtalen skulle tilsi.

— Nei, det kommer ikke til å skje at vi ekskluderer Per, sier Njåstad.

Med seg i sentralstyret har han flere av Frps statsråder, som Sylvi Listhaug, Anders Anundsen, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og den parlamentariske lederen Harald Tom Nesvik.

Eks-klubben

På et lavere nivå i partiet er imidlertid eksklusjoner ikke uvanlig. Det finnes en uformell klubb av tidligere medlemmer som kaller seg Frps eks-klubb. Den har sin base i Vestfold, etter diverse eksklusjoner der de siste årene.

Det er altså lite som tyder på at Per Sandberg blir opptatt i klubben med det første. For å havne der, må sentralstyret i så fall felle ham etter paragraf 3.2 i vedtektene, der det heter: «Et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiet eller partimedlemmenes omdømme, kan fratas sitt medlemskap, enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».

— Det vil ikke skje, konkluderer Helge André Njåstad.