— Jeg er kristen, og da ville det ikke vært riktig å konfirmere meg borgerlig, sier Astrid Karin Vingen Endal (14).

Hun deltar på konfirmasjonsundervisning i menighetshuset i Sandviken og forbereder seg til vårens konfirmasjon.

Kirkestatistikken for i fjor viser at dåpstallene har gått kraftig ned siden 2001, mens konfirmasjonstallene for kirken er stabile. Endal er en av dem som ikke var i tvil.

— Familien min er kristen, og det er på en måte en tradisjon. Jeg føler det er fint å være i et fellesskap der du kan være deg selv, og jeg har lyst til å tro at det er noe mer enn bare livet på jorden, sier Endal.

En annen venninne skal konfirmere seg i kirken. De andre har valgt et humanetisk alternativ.

— Det er jo selvfølgelig litt rart, men de har ikke samme tilknytning til Gud, sier hun.

Mangel på opplæring

Prest Sverre Langeland forteller at antall konfirmanter varierer fra år til år, både med årskullene, men også med hvilken menighet vennene velger å konfirmere seg i. Han er glad for at ungdommer fremdeles velger å konfirmere seg i kirken.

— Bekymrer dåpstallene deg?

— Ja, men i de 25 årene jeg har vært prest, har jeg sett at det har gått et ras i formidlingen av kristen tro. For 25 år siden var det ganske mange barn i søndagsskolen, kristendom var et skolefag og mitt inntrykk fra foreldre er at flere ba kveldsbønn med barna. Det raset bekymrer meg virkelig, sier presten.

Overrasket

— Konfirmasjonstallene er jo overraskende høye. Man skulle kanskje tro de var lavere i et samfunn som er så ultramoderne og hvor ungdom har så mange tilbud, sier biskop i Bjørgvin bispedømme, Halvor Nordhaug.

Noen av dem som konfirmerer seg, er ikke døpt, og må derfor døpes før konfirmasjonen. Nordhaug mener at dagens 15-åringer er mer åpne for religion enn de var for noen år tilbake.

— Det har blant annet med innslag av islam i det norske samfunnet. Muslimer står veldig tydelig frem som troende. Da er det mange kristne som utfordres til å tenke over hva vi står for.

I 2001 ble rundt 80 prosent av alle nyfødte døpt i Norge. I fjor var dette tallet sunket til 60 prosent. Denne trenden ser man også i Bjørgvin bispedømme. Lave dåpstall bekymrer biskopen.

— Det er en varsellampe som lyser. Jeg håper at vårt fokus på ungdom og trosopplæring, vil gi positive resultater.

Han tror dåpstallene reflekterer at tro betyr mindre for dagens 30-åringer, men også at de som blir foreldre i dag, vokste opp i en tid dag Kirkens ungdomsarbeid sto svakt, med få kristne impulser hjemme og med et livssynsnøytralt religionsfag på skolen.

Et alternativ

Tall fra Human-Etisk Forbund viser at det ikke er slik at folk rømmer fra kirken og over til humanetiske ritualer. Antall navnefester har ligget stabilt i Hordaland siden 2007. Konfirmanter har variert noe med, men som prosent av årskullene har de også vært stabile.

— Vi er ingen konkurrent til kirken. Vi er et alternativ for dem som ønsker det, sier Magnhild Bøe-Hansen, organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Hordaland.

Når det gjelder konfirmasjon, tror Bøe-Hansen at tilgjengelighet spiller en rolle.

— Vi er bare to ansatte i Hordaland, resten er frivillige. Enkelte steder må ungdommene reise et stykke for humanetisk konfirmasjon, sier hun.