• TRENG PRINSIPP: -  Vi kjem til å bli møte nye samvitsutfordringar i framtida. Difor trur eg det er nødvendig å få knesett nokre prinsipp som vil gjere det mogleg å praktisere som lege også for dei som er grunnleggjande usamde i enkelte helserettar, seier medisinprofessor Eivind Meland. FOTO: Elias Dahlen

- Legane må få handlingsrom

Den nye samvitsfridomen for legar må vere romsleg og ta høgde for framtidige etiske grå­soner, meiner professor og allmennmedisinar Eivind Meland.