• (1/5)
    UTRAST: Svein Håheim til v. og Theodor Eikeland konstaterer at den karakteristiske blå-kvite marmorveggen i Notlandsvåg på Moster er skjemt av utraste steinar etter sprenging av veg og tomter i hyttefeltet. Foto: Ove A. Olderkjær

Kongeleg marmor i knas

Fornminne under press der kongen av Danmark og fiffen i Bergen henta pyntestein.