• HOLDES FLYTENDE: Redningsskøyten Bjarne Kyrkjebø har fått pumpe ombord i den gamle treskøyten, og redningsmannskapene har godt håp om å holde den flytende. FOTO: Lasse Brunborg

Gammel båt holdt på å synke

Redningsskøyten Bjarne Kyrkjebø måtte lense vann fra en gammel båt som tok inn vann i Dolviken. - Båten sank ikke, sier bestmann Lasse Brunborg.