Av landets seks langdistansebaner er det kun Bergensbanen og Sørlandsbanen som kan vise til økt punktlighet i 2013. De fire andre strekningene opplevde nedgang i punktligheten.

Minst forsinkelser av alle togstrekninger i landet var det på lokaltoget mellom Bergen og Arna. Her var punktligheten på hele 98 prosent.

Gammel infrastruktur

— Både Jernbaneverket og NSB har 90 prosent punktlighet som en målsetting på de aller fleste togstrekningene. At punktligheten på Bergensbanen i fjor økte fra 83 til 85 prosent, er derfor positivt, sier Henning Lirhus. Han er salgs- og markedsansvarlig i NSB Riks Bergensbanen.

- Hva er de hyppigste årsakene til forsinkelsene på Bergensbanen?

— Feil på signalanlegg, sikringsanlegg, kontaktanlegg, telearbeid og planlagte arbeider på banen utgjør 66 prosent av forsinkelsene. Feil på tog og ekstra opphold på stasjonene utgjør 24 prosent, mens ytre forhold som for eksempel ras utgjør 10 prosent.

Gammel infrastruktur i Jernbane-Norge er altså ifølge Lirhus hovedårsaken til de fleste forsinkelsene.

Fem minutters margin

Oktober i fjor var Bergensbanens svakeste måned med tanke på punktlighet. Da var den nede i 73 prosent, mens den måneden etter var oppe i 92 prosent.

— Oktobertallet skyldes i all hovedsak raset mellom Upsete og Mjølfjell, som stengte banen i 12 dager, sier Lirhus.

- Hvordan måles punktligheten?

— Hvis regiontogene, som for eksempel Bergensbanen, har en forsinkelse til endestasjonen på mer enn fem minutter, slår det ut på statistikken. Så svekkes punktligheten etter hvert som forsinkelsene eventuelt blir større.

På Arna-toget er skjæringspunktet tre minutter før forsinkelsene gir seg utslag på statistikken over punktlighet. Ifølge Lirhus er det banens korte strekning som fører den til topps i punktlighet.

Bedre for Vossebanen

Vossebanen oppnådde i fjor en punktlighet på 84 prosent.

— Det interessante er at Vossebanen har hatt en fin utvikling de siste månedene. Fra 15. desember økte lokaltogfrekvensen mellom Voss og Bergen med 44 prosent, og mer stabil infrastruktur på strekningen bidrar nå til bedre resultater.

Flåmsbanen klarte i fjor akkurat å tilfredsstille Jernbaneverkets og NSBs målsetting om 90 prosent punktlighet.