• KUNNDE VÆRT HINDRET: - Halvparten av kvinnedødsfallene kunne muligens vært forhindret med bedre medisinsk behandling, konkluderer Siri Vangen, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Hun har ledet arbeidsgruppen som har kartlagt dødsfall blant fødekvinner. ARKIVFOTO: MAGNUS BJØRKE KNUTSEN, AFTENPOSTEN

Fødsel farligere enn statistikken viser

Dobbelt så mange kvinner dør i forbindelse med fødsel enn det som fremgår av offisiell statistikk.