Fant 100 hasjpiper nær boligfelt

Politiet ser alvorlig på saken.