- Vi har nådd bunnen

Bergen kommunes egen sykkelsjef mener utviklingen bare kan gå én vei.