• EVAKUERER: Da kommunen skulle sikre rasstedet gikk det galt. Det tør Odda kommune ikke ta sjansen på igjen, og derfor blir deler av Tyssedal evakuert i dag. FOTO: ANDERS NONDAL

Halve Tyssedal evakueres i dag

Odda kommune vil ikke risikere flere rasulykker.