Arbeidsulykke på Sandsli i natt

Elektromontør fikk 12.000 volt i armen.