• RØYUTVIKLING: Bussjåføren parkerte rett etter tunnelmunningen på Fyllingsdalen-siden. FOTO: REIDAR ANDERSEN

Bussen begynte å ryke midt i tunnelen

Men det var aldri noen fare i Løvstakktunnelen.