Pedagog vil fjerne leksene

Hjemmeleksene bør fjernes og tas inn i skoletiden. Slik skal foreldre og barn få fritiden tilbake, mener pedagogikklektor Elisabeth Lundervold Sørdal.