Kvinnene kupper doktorgraden

Mens mennene står på stedet hvil, er det kvinnene som stormer frem for å ta doktorgraden.