Læraropprør mot prøveretting

Lærar Einar Skintveit brukar ein arbeidsdag på å leggje inn svara på dei nasjonale prøvene. No er han lei.