Skylder Bergen 250 bybanemill.

De statlige overføringene holder ikke tritt med bybanebyggingen. En kvart milliard kroner mangler.