Ransforsøk fra gjeng

En gjeng på 5-8 gutter prøvde å rane folk i sentrum med kniv.