Byråden slakter rapporten

Byråd Øistein Christoffersen (Frp) mener kommunerevisjonen mangler kunnskaper om emnet.