Bilturen der alt var feil

Full 17-åring bak rattet på bil utan skilt.