Har ikke oversikt

Kommunen har ikke har full oversikt over hvor foreldre helst ønsker barnehageplass.