Kommunen har beredskapsopplegg

– Vi gjør det vi kan for å for at folk skal føle seg trygge, sier Lisbeth Iversen.