– Avslår 15-20 slike søknader i året

Voldsoffererstatningen dekker ikke oppreisning for skader etter uaktsom kjøring. 15-20 søknader i året avslås.