- Lettere å slippe til

Mens man tidligere måtte stå timevis i kø i sentrum for å levere inn søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse, kan utlendinger bosatt i Arna, Osterøy og Åsane nå henvende seg til sin lokale politistasjon.