Rydder opp i gamle graver

Gjengrodde gravstøtter som ingen lenger besøker, skal vike for springvann, frodige busker og trær. Kirkegårdene i Bergen skal få et ansiktsløft.