- Systemet fungerer

Publisert Publisert
  • Vi tar det ikke som kritikk at trygderetten omgjør våre kjennelser. Trygderetten skal nettopp se på om NAV har forstått regelverket riktig, og komme med prinsippavgjørelser som vi forholder oss til, sier informasjonssjef Sissel Mæland i NAV Hordaland.
  • Målfrid Bordvik
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

Hun mener familien Johanssons saksgang bare viser at systemet fungerer som det skal.

— Kjenner ikke saksbehandlerne regelverket de skal forvalte?

— Jeg mener vi kjenner regelverket godt nok. Ved å få en kjennelse i trygderetten sikrer vi lik praksis over hele landet.

— Hva med dem som ikke orker å klage?

— Kjennelsen går ikke bare tilbake til saksbehandleren som vedtok saken, men blir spredt i NAV og legger føringer for fremtidige tolkninger. Slik får andre glede av at noen har ressurser til å prøve saken sin for retten, sier Mæland.

Til tross for at foreldrene til Runa har fritatt saksbehandlerne i NAV fra taushetsplikten, vil ikke etaten kommentere denne saken direkte.

— Vi har uansett en selvstendig taushetsplikt. Saken er dessuten ferdig behandlet i trygderetten og vi har ikke noen grunn til å gå inn i den igjen, sier Mæland.

Hun avviser at det er blitt gjort slett arbeid i denne saken.

— Det er et omfattende regelverk og på bilområdet har reglene forandret seg de siste årene. Da kan det være uenighet om fortolkningen av lovverket, sier Mæland.

— Men dere forventer at privatpersoner holder seg oppdatert på regelverket?

— Vi orienterer om reglene, og forventer at de har lest vedtaket. Det var bra at han klaget, og vi tar kjennelsen til etterretning. Men å si at det er dumt at vedtaket ble omgjort er som å si at det er dumt at noen må ta saken sin til høyesterett, mener Mæland.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Krevde Runas billån tilbake