Innbyr til arkitektkonkurranse

Hvis alt går etter planen vil arbeidet med det nye servicebygget på Strandkaien begynne tidlig i høst, med innflytting høsten 2008.