Pris til Austevolls forløser

I gode år ble det født opp til 70 barn i Austevoll. I fjor var det «bare» 52. Jordmor BERIT HODNE (61) har hatt kontakt med de aller fleste i løpet av 25 års tjeneste i kommunen.