Austrheim er mest tilgriset<p/>

Det er ikke Fedje som er mest tilgriset av olje fra «Server». I de stille vikene i Austrheim har man tatt opp dobbelt så mye oljesøl som på Fedje.