- Ikke aktuelt å stramme inn

Fyllingen-leder Knut Waage ser ikke bort fra en viss sponsorvegring når avtaler skal reforhandles til våren.