Kommunetopp gikk etter arbeidskonflikt

En alvorlig arbeidskonflikt, har gjort at kommunerevisoren i Bergen er fristilt fra sin stilling. Nå kan hele kommunerevisjonen bli lagt ned.