Søkte med ubåt

En svensk miniubåt er satt inn i søket etter Trine Frantzen. Se video!