Husket ikke konfirmasjon

Familien Karlsvik har i retten avslørt dårlig hukommelse rundt nevøens konfirmasjon.