Fyrte løs mot forsvarsledelsen

Admiral Atle Karlsvik (49) rettet rene kanonaden mot sine sjefer i forsvarsledelsen da han forklarte seg i tingretten.