-Hvordan har vi det i dag?

Medisinstudentene i Trondheim gir klart svar: De er mer fornøyd med det sosiale og faglige miljøet enn sine medstudenter i Oslo, Bergen og Tromsø.