Få bedrageri etter storm

Atskillig færre blir tatt for forsikringsbedrageri etter naturkatastrofer enn i andre forsikringstyper.