Væpnet ran på Laksevåg

«Give me the money» sa raneren, og viftet med noe som kan ha vært et våpen.