Pærebrann i Florø

Plantesjukdommen har aldri vore oppdaga så langt nord før. - Dette har vi frykta, seier Mattilsynet.