Sammenheng mellom levekår og lovbrudd

Forskning viser at gjengangerkriminelle ofte har lav utdanning, mottar sosialhjelp og har liten tilknytning til arbeidslivet.