– Blir ikke nedlagt

Fylkesrådmannen garanterer at «Snarveien» ikke blir nedlagt, med eller uten BNR.