Seks biler kolliderte på Gullbotn

Hele seks biler var involvert i et trafikkuhell på Gullbotn søndag morgen. For høy fart på glatt føre var sannsynligvis årsaken.