Krev rassikring

Rassikringsnemnda for Veitastrondvegen meiner bygda må få sikra vegen som kompensasjon for avslaget til Kalda-Kari.