Trafikksmell på Kronstad

To biler har gått i hverandre i krysset av Fabrikkgaten og Inndalsveien.