Ridder Gunnar Danbolt

Professor Gunnar Danbolt er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler.