Beslagla 15-åringens PC

Politiet vil undersøke om det finnes spor av trusselvideoen mot Erdal ungdomsskole på den siktede 15-åringens PC.