Ser storheten i de fornedrede

I dag tildeles Margot Aarbakke kongens sølv for sitt uegennyttige arbeid blant narkomane.