Dømd for hemnaksjon

Fire personar er i Fjordane Tingrett dømde for å ha mishandla ein sunnfjording på hans eige soverom.