- Under enhver kritikk

Jan Solheim var tilknyttet AOF i ti år som kursskaper og lærer. Han reagerer sterkt på behandlingen av de fire blomsterdekoratørelevene.