Nødnumre sviktet

Nødnumrene 110 og 112 falt ut i Haugaland og Sunnhordland.