Ruster opp Sandviken

Sandviksboder Kystkultursenter vil lage vrimleområde for Bergens befolkning i Sandviken.