- Det føles som et ran

Helt tilfeldig fikk Bjørg Jensen Mindestrømmen (78) vite at kommunen vil gjøre tomten hennes til friområde.